TAG

ÚC

Teória ošetrovania zranení v praxi

Žiaci zo záujmového útvaru Mladý záchranár im prakticky ukázali, čo v daných situáciách robiť. Ako ošetriť zraneného si následne mohli aj sami vyskúšať.

READ MORE

Účelové cvičenie 5.ročník

vy tak mali možnosť lepšie sa spoznať aj mimo budovy školy.

READ MORE