TAG

švp

Škola v prírode – Bystrá, Nízke Tatry

Navštívili sme aj Bystriansku jaskyňu a zažili sme veľa zaujímavých prírodovedných a športových aktivít.

READ MORE