TAG

súťaž

Farebný svet mašieľ

1.a 2. miesto v súťaži Farebný svet mašieľ

READ MORE

Súťaž iBobor

Prihlásených bolo 106 žiakov našej školy. Súťaže sa zúčastnilo spolu 96 žiakov, z toho úspešných riešiteľov bolo 22.

READ MORE