TAG

RK

Gymnastický štvorboj

Po 1. mieste v okresnom kole vyhrali naši chlapci aj regionálne kolo v gymnastickom štvorboji družstiev ZŠ.

READ MORE

Regionálne kolo v malom futbale chlapcov a dievčat

Regionálne kolo v malom futbale chlapcov a dievčat v Bánovciach nad Bebravou

READ MORE