TAG

olympiáda z ANJ

Olympiáda v anglickom jazyku

V dvoch kategóriách súťažilo spolu 28 žiakov a to v písomnej a ústnej časti.

READ MORE