TAG

enjoy hearts

Enjoy hearts

Medzinárodný projektu Enjoy Hearts, kde bolo úlohou žiakov nakresliť za 45 minút čo najviac srdiečok.

READ MORE