TAG

ekoolympiáda

Ekoolympiáda

Žiaci 7., 8. a 9. ročníka sa zapojili do 2. ročníka vedomostnej hry – Ekoolympiáda, ktorej cieľom je hravou formou vzdelávať žiakov a študentov v oblasti životného prostredia a klímy.

READ MORE