Výchovný koncert

Učiteľ

Slavomíra Dubinová, Mgr.

Zaradenie

9.B (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Dňa 30.3.2023 sa väčšina žiakov našej triedy zúčastnila výchovného koncertu s témou kyberšikany.

Fotoreportáž:

Organizuje

Slavomíra Dubinová, Mgr.

1.-4. roč., Anglický jazyk
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka