Voda a ochrana vody – ANJ

Učiteľ

Slavomíra Dubinová, Mgr.

Zaradenie

Ekorok 2022/2023

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci si na hodine angličtiny pripomenuli Svetový deň vody, naučili sa nové slovíčka zamerané na vodu a ochranu vody, pozreli si prezentáciu a video s témou vody v anglickom jazyku.

Fotoreportáž:

Organizuje

Slavomíra Dubinová, Mgr.

1.-4. roč., Anglický jazyk
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka