Takto planéte pomáham ja

Učiteľ

Martina Mokrá Oberfrancová, Mgr.

Zaradenie

1.B (2020/2021)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Popis aktivity

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi pripravila v rámci kampane Les ukrytý v knihe súťaž pod názvom Takto planéte pomáham ja. Úlohou súťažiacich bolo napísať, nakresliť alebo nafotiť, ako pomáhame prírode. Pani učiteľky sa na hodinách aj v ŠKD s deťmi veľa rozprávali o našej planéte, ako chrániť živú aj neživú prírodu, ako sa správne starať o prostredie, kde žijeme. To, že ani našim prvákom nie sú ľahostajné problémy ochrany životného prostredia vyjadrili krásnymi kresbami a textami. Potešilo nás, že sme sa ocitli medzi ocenenými :)

Viac na:

http://www.hnkpd.sk/aktuality/vyhodnotenie-sutaze-takto-planete-pomaham-ja.html?page_id=7057

https://www.facebook.com/hornonitrianska.prievidzi/videos/132659108923066

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka