Svetový deň vody – MAT

Učiteľ

Emília Dobrotková, Mgr.

Zaradenie

Ekorok 2022/2023

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Na hodine matematiky sme riešili príklady súvisiace s vodou a to pri príležitosti Svetového dňa vody.

Najskôr sme sa porozprávali o význame vody pre ľudí a následne o znečisťovaní vody a jej nedostatku v mnohých oblastiach. Následne žiaci riešili slovné úlohy súvisiace so znečisťovaním vody, plytvaním vody, pitným režimom a iné.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka