Svetový deň vody

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

7.B (2023/2024) Ekorok 2023/2024

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Svetový deň vody sme využili na upriamenie pozornosti na vodu z viacerých pohľadov.  Tému vody sme spracovali i umelecky  - vo vlastnej literárnej tvorbe.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka