Staré grécke báje a povesti

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

6.A (2022/2023) Knižnica

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Podpora čítania, rozvoj čitateľských zručností i gramotnosti bude obsahom hodín literatúry. Budeme čítať Staré grécke báje a povesti.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka