Škola v prírode – Detský Babylon

Učiteľ

Tatiana Niklesová, Ing.

Zaradenie

5.B (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

V mesiaci apríli (17.4. - 21.4.2021) strávilo 15 žiakov 5.B triedy spolu so žiakmi 4. ročníka nezabudnuteľných 5 dní v Škole v prírode, ktorá prebiehala v malebnom prostredí pod Chopkom v obci Bystrá, okres Brezno.

Počas pobytu žiaci absolvovali turistickú vychádzku na Tále a návštevu Bystrianskej jaskyne. Celodenný program zabezpečovali lektori z Babylonskej školy a ich pôsobenie bolo zamerané na rozvoj čitateľských, hereckých  aj pohybových zručností žiakov. Výsledkom spoločnej práce bolo veľkolepé divadelné predstavenie zo života Jánošíka, samozrejme aj s kostýmami a kulisami, ktorého súčasťou bol každý jeden žiak. Žiaci 5.B pracovali so svojím lektorom spoločne ako jeden tím, v jednej „umeleckej dielni“. Počas týchto aktivít sa mohli deti bližšie spoznať, ako i utužiť vzájomné vzťahy a hlavne prejaviť svoje skryté talenty.

Ďakujeme!!!

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka