Projekt ZMUDRI

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

8.A (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Na hodine SJL 24.3.2023 sme pokračovali ďalšou lekciou projektu Zmudri venovanom rozvoju kritického myslenia.  Tentoraz sme sa naučili zásady správnej argumentácie.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka