November v 7.B

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

7.B (2023/2024)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

7.B prežila november plný aktivít zameraných na prevenciu šikanovania a drogovej závislosti, podporu čítania a láskavý prístup k seniorom. Na NEJ vytvorili projekt na tému Môj deň - Mein Tag

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka