Návšteva hasičskej stanice v Prievidzi

Učiteľ

Alena Štorcelová, Mgr.

Zaradenie

5.C (2023/2024)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

14.9. 2023 žiaci 5.C triedy navštívili hasičskú stanicu. Páni hasiči nás previedli budovou hasičskej stanice, porozprávali nám o svojej náročnej a obetavej práci, tiež ako vyzerá ich bežný deň. Pripravili pre nás ukážku modernej hasičskej techniky, náradia, prístrojov a hasičských a zásahových vozidiel. Pre žiakov to bol  zaujímavý zážitok. Mali možnosť  uvedomiť si aká dôležitá je práca hasičov pri záchrane našich životov a  majetku.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka