Marec mesiac knihy v ŠKD

Učiteľ

Mária Vagová

Zaradenie

ŠKD 2023/2024

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Pre deti prvého ročníka pani vychovávateľka Vagová pripravila tieňové divadielko O troch kozliatkach.

Druháci v oddeleniach čítali vo februári knihy od spisovateľky Lenky Gaherovej. Pani spisovateľku sme pozvali na besedu o knihách do našej školskej knižnice. Pani Gaherová sa deťom na záver podpísala do prinesených kníh.

Fotoreportáž:

Organizuje

Mária Vagová

ŠKD III. oddelenie
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka