Karneval

Učiteľ

Silvia Pavolková, Mgr.

Zaradenie

1.C (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Dňa 17.2. sa na našej škole konal detský karneval. Deti boli oblečené v maske, ktorú si priniesli. Po vyučovaní sa v telocvični konala diskotéka.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka