Filmové predstavenie a Deň s mládežou

Učiteľ

Zdenka Karpinská, Mgr.

Zaradenie

8.C (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Dňa 30.9.2022 sa naša trieda zúčastnila na filmovom predstavení Kde je Anna Franková. V rámci tohto filmu sme si pripomenuli silný odkaz, ktorý nám prezentuje Anna Franková aj dnes. Najmä v dnešných časoch je dôležité si uvedomovať silu jej slov, ktoré sa zachovali vďaka jej denníku.

V tento deň sme sa zúčastnili aj akcie Deň s mládežou, kde sme si mohli prezrieť stredné školy, informovať sa o študijných odboroch, dokonca si mnohé veci vyskúšať.

Filmové predstavenie, ktoré bolo venované Anne Frankovej, sme spoločne rozoberali na hodinách literatúry. Pomohli nám k tomu pracovné listy. Rozprávali sme sa o vtedajšej židovskej problematike, o živote Anny, o tom, ako by sme sa zachovali v prípade, keby nás niekto požiadal o úkryt pred nebezpečenstvom. V rámci práce s filmovou ukážkou si žiaci mali predstaviť situáciu, kedy by museli rýchlo odísť z domu a zobrať si len tie najdôležitejšie veci. Následne sa pokúsili vymenovať 10 vecí, ktoré by so sebou zobrali. Na konci hodiny sme diskutovali o židovskej problematike v čase druhej svetovej vojny. Žiaci sa dozvedeli, že Slovensko má v prepočte na obyvateľov najviac ľudí, ktorí pomohli pri záchrane židovského obyvateľstva. Takýto človek sa pýši titulom „Spravodlivý medzi národmi“.

Fotoreportáž:

Organizuje

Zdenka Karpinská, Mgr.

Ruský jazyk, Slovenský jazyk, Etická výchova
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka