Dopraváčik

Učiteľ

Želmíra Nováková

Zaradenie

ŠKD

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Od 16. mája celý týždeň v ŠKD boli dni spojené s dopravnou výchovou. Pani vychovávateľky pre deti pripravili rôzne aktivity, v ktorých sa oboznámili napr. s dopravnými značkami, pravidlami pre chodcov, cyklistov, cestujúcich v MHD. Deti pracovali s pracovnými listami, na vychádzke kreslili dopravné značky, pozreli si prezentácie, vyrobili papierové bicykle, zahrali sa rôzne situačné hry.

Veríme, že aj týmito aktivitami prispejeme k tomu, aby sa deti, ako účastníci cestnej premávky, správali zodpovedne.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka