Deň s mládežou

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

8.A (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Prezentáciu regionálnych stredných škôl, organizácií i voľnočasových aktivít sme navštívili a aktívne sa zapojili v CVČ dňa 30.9.2022.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka