Deň čokolády

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

9.A (2023/2024) Knižnica

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Chuť čokolády sme si vychutnali 27.10.2023 v školskej knižnici popri práci s textom.  Žiaci 9.A dokázali rôzne zručnosti čitateľskej gramotnosti súvisiacej s históriou i súčasnosťou čokolády zaznamenanej v texte pracovného listu.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka