Čitateľská gramotnosť na nemeckom jazyku

Učiteľ

Tatiana Niklesová, Ing.

Zaradenie

8.B (2023/2024)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci 8.B na  hodine nemeckého jazyka trénovali čítanie s porozumením. V rámci preberanej témy Aktivity mládeže -  pracovali s textom o Lyžiarskom kurze v Rakúsku. Žiaci pracovali samostatne, bez použitia prekladových slovníkov. Po prečítaní textu riešili úlohy - mali vymyslieť nadpis k danému textu, riešili úlohu čo je správne alebo nesprávne, vytvorili 5 otázok k textu a k priloženému obrázku mali napísať čo najviac slov, ktoré by mohli byť podkladom pre vytvorenie kreatívneho príbehu. Počas tejto vyučovacej hodiny si žiaci overili svoje zručnosti, aj bohatosť svojej slovnej zásoby.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka