Ako v Prievidzi?

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

8.A (2023/2024) 8.B (2023/2024)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci ponúkli prostredníctvom svojich projektov návrhy,  ako skvalitniť a zatraktívniť život v našom meste.  Zároveň si precvičili kooperáciu pri práci v skupinách a prezentačné zručnosti.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka