AUTHOR

Silvia Okenková

Interaktívna hodina chémie

Tento vzdelávací zážitok umožnil žiakom sledovať rôzne chemické pokusy, ktoré demonštrovali prepojenie chémie a fyziky s každodenným životom.

READ MORE

Slnečná Viedeň

Žiaci 6., 7. a 8.ročnika učiaci sa nemecký jazyk navštívili metropolu Rakúska.

READ MORE

Biologicko – geografická exkurzia ZOO Zlín

Výberom zvierat, vhodne zvolenými rastlinami približujúcimi biotop určitej oblasti a spolu s etnografickými prvkami tu bola zaujímavo navodená atmosféra všetkých svetadielov.

READ MORE

IQ olympiáda

Táto súťaž nepreveruje „naučené“ vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať.

READ MORE

Exkurzia z ruského jazyka

Navštívili sme Slovanské múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch.

READ MORE

Krajské kolo geografickej olympiády

3. miesto a postup do celoslovenského kola.

READ MORE