Marcová čitateľská výzva v 5.A

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

5.A (2021/2022) Knižnica

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Opäť sme sa rozhodli zapojiť sa do aktivity Mestskej knižnice M. Mišíka v Prievidzi. Téma v marci- mesiaci knihy bola jasná. Čítali sme požičané knihy.  Pracovné listy podporili čítanie s porozumením i kreativitu našich mladých čitateľov

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka