Marcová čitateľská výzva v 5.B

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

5.B (2021/2022) Knižnica

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Opäť sme sa rozhodli zapojiť sa do aktivity Mestskej knižnice M.Mišíka v Prievidzi. Téma v marci- mesiaci knihy bola jasná. Čítali sme požičané knihy.  Pracovné listy podporili čítanie s porozumenim i kreativitu našich mladých čitateľov

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka