Jesenné tvorivé dielničky

Učiteľ

Želmíra Nováková

Zaradenie

ŠKD

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Jesenné tvorivé dielničky

Každoročne pani vychovávateľky pre  deti v ŠKD pripravia podujatie Jesenné tvorivé dielne. Tento rok nám situácia nedovolila zorganizovať túto veľkú spoločnú akciu. Aby deti mohli ukázať všetkým, aké sú pod správnym vedením svojich pani vychovávateliek tvorivé, kreatívne dielničky boli vo všetkých oddeleniach samostatne.

Deti využili rôzny materiál – lístie, šišky, kvety, staré knihy, poháre, papierové taniere. Tvorili celý týždeň, v piatok s pani vychovávateľkami urobili výstavku svojich prác.

Veríme, že ich nadšenie pre kreatívnu tvorbu vydrží a už sa tešíme na spoločné vianočné tvorenie.

Fotoreportáž:

Organizuje

Jana Bartošová

ŠKD VI. oddelenie
POZRI PROFIL

Jesenné tvorivé dielničky

Martina Fajková

ŠKD II. oddelenie
POZRI PROFIL

Jesenné tvorivé dielničky

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka