Životné pravdy v rozprávke

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

5.C (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci 5.C pravidelne čítajú na hodinách literatúry rozprávky zozbierané P.  Dobšinským. Spoznávajú etické princípy a zároveň rozvíjajú svoje čitateľské schopnosti a gramotnosť.

Tentoraz sme realizovali aktivity k rozprávke Ľubka a Kovovlad.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka