Život rieky – činnosť vody – GEO 5. ročník

Učiteľ

Alena Štorcelová, Mgr.

Zaradenie

Ekorok 2022/2023

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Piataci na hodine geografie „skúmali činnosť rieky od jej prameňa až k ústiu. Pekným spestrením bol žiacky 3 D model vodného toku. Zaujímavou formou mohli žiaci pozorovať napríklad prameň v horách, riečnu dolinu, ústie do mora, či naplavený materiál.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka