Žiacka konferencia o šetrení vody

Učiteľ

Alena Štorcelová, Mgr.

Zaradenie

Ekorok 2022/2023

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci 7. ročníka sa zahrali na vedeckú konferenciu, na ktorej diskutovali o význame vody, o jej  plytvaní a znečisťovaní.  Navrhovali rôzne možnosti  a spôsoby šetrenia vodou, najmä v domácnosti.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka