Čitateľská gramotnosť na hodine nemeckého jazyka

Učiteľ

Tatiana Niklesová, Ing.

Zaradenie

9.B (2021/2022)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Popis aktivity

Žiaci 9.B na  hodine nemeckého jazyka rozvíjali čítanie s porozumením. V rámci preberanej témy Aktivity mládeže -  pracovali s textom o Lyžiarskom kurze v Rakúsku. Žiaci pracovali samostatne, bez použitia prekladových slovníkov. Po prečítaní textu riešili úlohy -  vymyslieť nadpis k danému textu, rozhodnúť čo je správne alebo nesprávne, vytvoriť 5 otázok k textu a k priloženému obrázku, napísať čo najviac slov na danú tému. Počas tejto vyučovacej hodiny si žiaci overili svoje čitateľské zručnosti, aj rozsah slovnej zásoby.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka