Začítaj sa!

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

6.B (2022/2023) Knižnica

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Na začiatku týždňa venujeme úvodné minúty prezentácii a čítaniu úryvku z kníh,  ktoré žiaci čítajú. Čitateľskú gramotnosť,  podporu techniky čítania budeme v prvom polroku na hodinách literatúry  rozvíjať prácou s knihou Staré grécke báje a povestí.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka