Koniec 1. polroka

Učiteľ

Katarína Holíková, Mgr.

Zaradenie

2.A (2021/2022) 2.A (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

31.1.2023  prišli deti do školy s veselou náladou. Cestou ich sprevádzal čerstvý sneh a v škole mali cez prestávku krásne tanečné predstavenie snehových vločiek. Na poslednej hodine si vyhodnotili svoju polročnú prácu. Niektorí dostali aj prémiu či pochvalu od triednej učiteľky.

V našej triede je aj Všetkovedko – Tatiana Bellanová, víťazka našej školy s úspešnosťou 92,78%. Blahoželáme!!!

Fotoreportáž:

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka