Vyhodnotenie Ekorok s Nestlé

Učiteľ

Jana Briatková, Mgr.

Zaradenie

Ekorok 2023/2024

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Už tradične sa na Deň Zeme koná vyhodnotenie projektu Ekorok s Nestlé.

Tento rok neprebiehalo na námestí, ale kvôli nepriaznivému počasiu v priestoroch Centra voľného času. Zúčastnilo sa ho 5 tried našej školy . Napriek stiesneným podmienkam si deti mohli vyskúšať rôzne ekoaktivity, ktoré pripravili Lesy SR a zamestnanci CVČ. Deti základných a materských škôl si pripravili bohatý program, do ktorého  prispeli aj naši najmenší zo záujmového útvaru  Mini aerobik. V neposlednej miere nás potešila nemalá suma, ktorú sme obdržali od Nesté za projekty.

Teraz už s chuťou do realizácie projektu Ovocný sad – zdravie pre všetkých.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka