Týždeň zdravia v 5.B

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

5.B (2021/2022)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Popis aktivity

Celá škola žila tento týždeň aktivitami podporujúcimi zdravý životný štýl. Zapojila sa i naša trieda 5. B. Každý deň sa niesol v inej farbe, interiér triedy skrášlili Lenka a Sárika vlastnoručne vytvorenými dekoráciami.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka