Nie drogám

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

6.B (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Záver Týždňa boja proti drogám uzavreli inšpirujúce aktivity - Zober loptu,  nie drogu,  Burza kníh  a šachový turnaj o ,,Majstra školy. Do všetkých sme sa aktívne zapojili.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka