Čitateľská gramotnosť na nemeckom jazyku

Učiteľ

Tatiana Niklesová, Ing.

Zaradenie

9.B (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci 9.B na  hodine nemeckého jazyka 12.10.2022 trénovali čítanie s porozumením. V rámci preberanej témy Aktivity mládeže -  pracovali s textom o Lyžiarskom kurze v Rakúsku. Žiaci pracovali samostatne, bez použitia prekladových slovníkov. Po prečítaní textu riešili úlohy - mali vymyslieť nadpis k danému textu, riešili úlohu čo je správne alebo nesprávne, vytvorili 5 otázok k textu a k priloženému obrázku mali napísať čo najviac slov, ktoré ich napadnú. Počas tejto vyučovacej hodiny si žiaci overili svoje zručnosti, aj bohatosť slovnej zásoby.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka