Prvouka v chemickom laboratóriu

Učiteľ

Tatiana Marušková, Mgr.

Zaradenie

2.C (2021/2022)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Hodinu prvouky sme prežili v chemickom laboratóriu, kde si pre nás pani učiteľka A. Šimkovičová pripravila veľa chemických pokusov a aj nám ich výborne vysvetlila.

Mnohí z nás budú asi chemici ....Ďakujeme!

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka