Triedne kolo Hviezdoslavov Kubín

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

5.C (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Recitátori z 5.C predniesli svoje lyrické i prozaické ukážky svojim spolužiakom.  V školskom kole bude 5.C reprezentovať Laurika Godálová.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka