Trestnoprávna zodpovednosť

Učiteľ

Alena Štorcelová, Mgr.

Zaradenie

9.C (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

25.10. 2022 sa konala beseda s kapitánom Mestskej polície na tému Trestnoprávna zodpovednosť.  V rámci danej témy sa žiaci venovali  problémom ako napríklad vymedzenie pojmu priestupok, druhy priestupkov a sankcie za ich spáchanie, trestnosť a pojem mladistvý páchateľ priestupku, vymedzenie pojmu trestný čin. Beseda bola zameraná na eliminovanie podnetov a prvkov trestnoprávnej činnosti mladých ľudí, zvyšovanie právneho vedomia, poskytnutie informácií o zodpovednosti za svoje konanie.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka