Štafetové hry

Učiteľ

Silvia Pavolková, Mgr.

Zaradenie

1.A (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Na telesnej výchove sme si zasúťažili v štafetových hrách s 1.B triedou. Zvládli sme slalomový beh, driblovanie i podávanie a posúvanie lopty. Víťazi sme boli všetci a čakala nás i sladká odmena.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka