Slávik Slovenska v 4. A

Učiteľ

Zaradenie

4.A (2021/2022)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

V školskom kole Slávik Slovenska našu triedu reprezentoval Aďko Dubina. Získal pekné 2. miesto. Aďko, gratulujeme Ti!

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Súťaž

Miesto : Naša Škola

Otázka