Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – OK

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

Naša škola

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Popis aktivity

Naša žiačka zvíťazila v okresnom kole Olympiády SJL, kategória C, ktorého sa zúčastnilo 15 žiakov z rôznych škôl nášho okresu.

                                             Srdečne blahoželáme!!!

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Súťaž

Miesto : Naša Škola

Otázka