Návšteva mestskej knižnice

Učiteľ

Miriam Balciarová, PaedDr.

Zaradenie

1.B (2021/2022)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Popis aktivity

Žiaci 1.B sa vybrali na návštevu do mestskej knižnice. Stretli sa s rozprávkou, v ktorej deduško zasadil popísanú stránku. Vyrástol z nej strom plný popísaných listov, ktoré pozbieral a ušil z nich knihu. Po peknej rozprávke deti hľadali, stopy škriatka, žijúceho v knižnici. Pomiešal knihy a poschovával ich. Deti pomohli pani knihovníčke s nápravou. Stali sa novými členmi knižnice, z ktorej si odniesli knihy i zážitky.

Fotoreportáž:

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka