Medzinárodný deň školských knižníc

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

8.A (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

V rámci celoslovenskej akcie žiaci realizovali aktivity zamerané na rozvoj komunikačných schopností,  grafického i písomného prejavu.  Odkazom pre budúce generácie je časová schránka vyjadrujúca životný štýl súčasnej mladej generácie v nadväznosti na genézu kníh a knižníc.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka