Mesiac dobrovoľníctva – Mladí pre Prievidzu

Učiteľ

Slavomíra Dubinová, Mgr.

Zaradenie

5.B (2023/2024)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Dňa 23.10.2023 sa takmer celá trieda 5.B zapojila do dobrovoľníckej aktivity – Čistenie okolia školy. Poobede sa žiaci stretli na  školskom dvore a vyzbierali rôzne papiere, pet fľaše a odpadky v areáli školy a aj za školou. Deti mali radosť,  že urobili dobrú vec nie len pre okolie školy ale aj pre životné prostredie.

Fotoreportáž:

Organizuje

Slavomíra Dubinová, Mgr.

1.-4. roč., Anglický jazyk
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka