Karneval

Učiteľ

Želmíra Nováková

Zaradenie

ŠKD

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Popis aktivity

Fašiangy, Turice ...

Piatok bol u nás od rána fašiangový. Deti už na vyučovaní boli v maskách. Popoludní to s pani vychovávateľkami vo svojich oddeleniach roztočili naplno. Stoličkový, balónový, metlový tanec sa striedali so súťažami. Deti získali malú veselú odmenu za účasť.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka