Encyklopédia – náš priateľ

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

5.C (2022/2023) Knižnica

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Školská knižnica disponuje širokou ponukou encyklopédií. Zoznámili sme sa s jednotlivými titulmi,  kľúčovými heslami,  ich usporiadaním.  Vyskúšali sme si prácu s encyklopédiou a vytvorili záznam do zošita.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka